GH Consultancy

MVO

MVO, wat is het?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, uitgelegd als een nieuwe, integrale visie op ondernemerschap waarbij de ondernemer behalve het streven naar winst (Profit), ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu (Planet) en daarbij oog heeft voor menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (People). Het gaat om het vinden van een balans tussen deze drie P’s.

MVO, de ontwikkeling.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap wordt steeds vanzelfsprekender maar ook steeds meer nodig. De doelen (en daarmee maatregelen) van de overheid en de technologische- en economische ontwikkelingen vragen snellere transitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties en op meerdere thema’s tegelijk.
In Emmen, de regio Zuidoost Drenthe, de provincie Drenthe en in Noord-Nederland zijn veel initiatieven en programma’s van organisaties en netwerken die deze transities stimuleren en ondersteunen. Het zijn echter nog “parels zonder ketting”; de verbindingen zijn nog zwak. Als we die verbindingen kunnen realiseren kunnen de krachten beter gebundeld worden en bereiken we sneller meer effect.

MVO-Alliantie Noord-Nederland.

Vinden, verbinden en de krachten bundelen om transities te versnellen. Dat was in 2015 het idee achter de vorming van MVO-Alliantie Noord-Nederland als samenwerkingsverband binnen Friesland, Groningen en Drenthe. Bouke Arends, toenmalig wethouder EZ van Emmen, was lid van de denktank die deze samenwerkingsvorm adviseerde, Harriët Hof van Educohof was bij de oprichting en Geert Huitema van GreenDrinksZOD (lees: MVO-Platform) was er vanaf het begin als alliantiepartner bij.

MVO-Platform Zuidoost Drenthe.

Bedrijven, maatschappelijke- en overheidsorganisaties werken samen in de MVO-Alliantie Noord-Nederland, om meters te kunnen maken in het programma “Ambitie 2020 van MVO Nederland”. Alle bedrijven/organisaties in onze regio kunnen partner worden in de alliantie via het regionale Platform en zo hun eigen MVO-ambities koppelen aan die van anderen.
Via het MVO-Platform hebben ondernemers en organisaties toegang tot:

  1. De tool, waarmee een MVO-certificaat kan worden aangevraagd. We kunnen bedrijven en organisaties in Zuidoost Drenthe ondersteunen bij de aanvraag en verkrijging van dit door de MVO-Alliantie Noord-Nederland gelegitimeerde certificaat.
  2. De digitale MVO-gids. Daarin worden uitsluitend MVO-gecertificeerde organisaties opgenomen. De MVO-Alliantie kent -na toetsing via het regionale Platform – de certificaten toe aan bedrijven en organisaties die aan de voorwaarden voldoen. Via deze digitale gids met bijbehorende App kunnen bedrijven zich als MVO-bedrijf publiekelijk presenteren. Bij inkoop en aanbestedingen van overheden, maar in toenemende mate ook door inkopende bedrijven wordt gevraagd wat de leverancier aan maatschappelijke impact en duurzaamheid bijdraagt. Opname in de MVO-gids is een eerste belangrijke stap om dat te laten zien.
  3. In het project “MVO laat je zien!” is een workshop MVO-marketing en -communicatie ontwikkeld, die we kunnen aanbieden.
  4. De MVO-App. Medewerkers kunnen de presentatie van het eigen bedrijf in de MVO-gids altijd en overal via hun smartphone of IPad presenteren aan klanten en relaties.

MVO-Platform Zuidoost Drenthe, de organisatie.

 De programmering van het MVO-Platform Zuidoost Drenthe wordt gedaan door de dragende (lees: gecertificeerde) organisaties. De overall-coördinatie berust bij Linda Meijer-Alberts (vooralsnog: info@greendrinkszod.nl), telefoon 06 2492 3794. Bij haar kunt u nadere informatie over het MVO-Platform krijgen.
Wilt u daar privé, met uw bedrijf, met uw vereniging of met uw organisatie in deelnemen om aan MVO verdere invulling te geven?  Neem ook daarvoor contact met haar op.
Algemene informatie over de MVO-Alliantie vindt u op: www.mvoalliantie.nl
Aanmelden voor de MVO-gids kan via: www.mvogids.nl (de App is gratis te downloaden bij google en app-store).

 

Agenda

    Er zijn op dit moment geen agendapunten.

alle items

Lid worden?

Ook overtuigd van de waarde van MVO-Platform/GreenDrinks Zuidoost Drenthe? Wilt u, net als veel van uw collega’s, lid worden van dit gewaardeerde netwerk?

Detailinfo over het lidmaatschap vindt u hier, of bekijk eerst nog even de leden pagina.