GH Consultancy

MBO (via Emmense Uitdaging)

Op 10 oktober 2016 is ter stimulering van MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap) de Emmense Uitdaging opgericht. Daarmee werd beoogd de Maatschappelijke- , de Vrijwilligers- en de Sport-Organisaties in contact te brengen met vertegenwoordigers van Overheid, Onderwijs en Ondernemingen, die elkaar via het GreenDrinks-netwerk regelmatig ontmoeten. Na 2 hele succesvolle jaren moest helaas worden geconcludeerd, dat de Stichting er niet in is geslaagd om De Emmense Uitdaging bestuurlijk, managerial en financieel geborgd te krijgen.

Na 3 jaar met gesloten beurzen hele mooie dingen voor de samenleving te hebben gerealiseerd is de Stichting per 01 januari 2020 opgeheven en uitgeschreven bij de KvK. De resultaten  zijn vastgelegd in de jaarverslagen en die vindt u door onderstaande link’s aan te klikken:

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017, incl. Matches

Jaarverslag 2018 en Matches 2018

Jaarverslag 2019 en Matches 2019 (worden in januari 2020 afgerond en daarna hier gepubliceerd).