GH Consultancy

2019 1010 MVO-middag, incl. GreenDrinks is vervallen

donderdag 10 oktober 2019

Onze geplande MVO-middag op De Dag van de Duurzaamheid gaat helaas niet door. WerkgeversServicePunt Drenthe organiseert dan een themamiddag over “Duurzame inzetbaarheid” en over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Jammer, dat samenwerking met ons, het MVO-Platform Zuidoost Drenthe, niet is gezocht, maar wij willen dat event geen concurrentie aandoen en wijken daardoor met ons programma uit naar een nader te bepalen datum. Hou deze site dus in de gaten!..

Noteer de datum (reserveer  de middag) alvast in uw agenda. Nadere info over de locatie volgt, maar zeker is wel dat Duurzaamheid, Circulair en Inclusief Ondernemen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap, MVO-certificering en de uitreiking van MVO-certificaten op de agenda zullen staan. Organisatie i.c.m. Gemeente Emmen, omdat we dit jaar het 10-jarig jubileum van het fenomeen GreenDrinks mogen vieren.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail