GH Consultancy

MVO-middag, incl. GreenDrinks

donderdag 10 oktober 2019

Noteer de datum (reserveer  de middag) alvast in uw agenda. Nadere info over de locatie volgt, maar zeker is wel dat Duurzaamheid, Circulair en Inclusief Ondernemen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap, MVO-certificering en de uitreiking van MVO-certificaten op de agenda zullen staan. Organisatie i.c.m. Gemeente Emmen, omdat we dit jaar het 10-jarig jubileum van het fenomeen GreenDrinks mogen vieren.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail