GH Consultancy

2019 1114 GreenDrinks @??

donderdag 14 november 2019

Reserveer datum en tijd (16:45-19:00 uur) a;vast in uw agenda. Invulling en locatie volgen binnenkort.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail